CMS med background paper om syriske militærkapabilitet – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > CMS med background pap...

19. juni 2012

CMS med background paper om syriske militærkapabilitet

Center for Militære Studier er udkommet med et background paper om karakteren af mulige interventioner i Syrien, set i lyset af syriske militære kapabiliteter. Herunder opridses også mulige danske bidrag fra Forsvarets tre grene

I analysen beskrives de syriske militære kapabiliteter i landets egen kontekst.  Der beskrives to muligheder for intervention, gennem intensive luftangreb, eller gennem en decideret intervention med landstyrker forudgået af luftangreb. I paper skitseres også de konkrete muligheder for et dansk bidrag i en sådan mulig intervention.

Background Paper kan læses ved at klikke her