1. september 2011

Ny artikel om det danske forsvars politiske økonomi, 2001-2011

Mikkel Vedby Rasmussen har skrevet en artikel til tidsskriftet Økonomi & Politik nr. 3, 2011 med titlen "På sporet af den tabte tid: det danske forsvars politiske økonomi, 2001-2011". Artiklen beskriver fire strukturelle optioner for det danske Forsvar. Forsvaret kan være et stabiliseringsforsvar, et kampagneforsvar, et interventionsforsvar eller et kombinationsforsvar. Disse forskellige typer væbnede styrker er struktureret efter længden på missionerne og militærets rolle heri. I perioden 2001-2011 bevægede Forsvaret sig fra et stabiliseringsforsvar til et kampagneforsvar. Imidlertid var Forsvaret organiseret og modtog bevillinger som om det var et interventionsforsvar. Denne grundlæggende ubalance mellem mål og midler efterlader i 2011 Forsvaret i en bevillingsmæssig krise med udsigt til store besparelser, men manglende bevidsthed om hvilke opgaver, som skal prioriteres. Artiklen påpeger, at en måde at prioritere Forsvarets opgaver på, kan være at strukturere det som et kombinationsforsvar, der i højere grad end i dag, ser Forsvaret som en del af den samlede statslige sikkerhedsindsats.