Stillingsopslag: Center for Militære Studier søger studentermedhjælpere – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Stillingsopslag: Cente...

13. december 2012

Stillingsopslag: Center for Militære Studier søger studentermedhjælpere

Center for Militære Studier (CMS) søger et antal studentermedhjælpere med tiltrædelse 1. februar 2013.

Hvad skal man lave?

Studentermedhjælpere på CMS skal bistå forskerne i deres arbejde, f.eks. med litteratursøgninger, interviews, databearbejdning, og organisere den praktiske gennemførsel af seminarer, konferencer o.lign. Derudover varetager studentermedhjælpere en række opgaver forbundet med centerets daglige drift, herunder opdatering af hjemmesiden.

Hvem er studentermedhjælperen?

Arbejdet på CMS stiller store krav til studentermedhjælpernes evne til at overskue sin rolle i komplicerede projekter og processer samt til faglig og social modenhed og punktlighed.

Studentermedhjælperen skal først og fremmest være samvittighedsfuld og grundig. Herudover forventer vi at studentermedhjælperen er nysgerrig og dygtig analytisk med en udviklet evne til at arbejde målrettet og velstruktureret. Vi forventer, at ansøgere læser en samfundsvidenskabelig uddannelse e.lign. Man skal have interesse og velfunderet empirisk viden om sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold, herunder gerne kendskab til det danske forsvar. Som studentermedhjælper skal man kunne indgå med humor og gå-på-mod i centerets daglige arbejde.

Hvem arbejder man sammen med?

Som studentermedhjælper indgår man i et team på 16 personer, hvor man skal bidrage til at løse centerets opgaver inden for forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening, undervisning og formidling. Det betyder, at man har mange varierede arbejdsopgaver; det betyder også, at man skal være god til selvstændigt at organisere mange forskellige og krævende arbejdsopgaver samt være målrettet og initiativrig.

I kraft af centerets samspil med medier, embedsmænd og politikere kan mange opgaver opstå med ganske kort varsel og det kræver stor fleksibilitet og initiativrighed af studentermedhjælperne.

Studentermedhjælperne på CMS arbejder som et selvstyrende team, der fordeler arbejdsopgaver og arbejdstider. Deres opgaver koordineres af centeradministratoren.

Den ugentlige arbejdstid vil være på omkring 15 timer. Lønnen følger gældende overenskomst med HK.

Hvordan får man mere at vide?

For yderligere oplysninger kontakt videnskabelig assistent Jacob Petersen (jp@ifs.ku.dk)

Hvor sender man ansøgningen hen?

Ansøgningen skal være centeret i hænde senest den 15. januar 2013, kl. 12:00. En kort ansøgning med CV, kompetenceprofil, eksamensprotokoludskrifter samt evt. anbefalinger stiles til professor Mikkel Vedby Rasmussen og sendes som e-mail under overskriften ”studentermedhjælper” til jp@ifs.ku.dk.

Center for Militære Studier er et forskningscenter ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Centeret har forskere, militæranalytikere og Ph.d.-studerende ansat til at udføre forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet og forsvarsforligskredsen. Centeret er finansieret i kraft af en bevilling på forsvarsbudgettet. For yderligere oplysninger om Centeret, se cms.polsci.ku.dk