12. december 2011

Resilience Workshop den 6. december 2011

Den 6. december 2011 afholdte Center for Militære Studier workshop om det robuste og sikre samfund i EU og NATO og de danske forhold i relation hertil.

Ærindet med workshoppen var at definere, hvad EU’s og NATO’s dagsorden for robuste og sikre samfund betyder for det danske beredskab og det internationale beredskabssamarbejde, hvad de overordnede udviklingstendenser er, hvad disse betyder for den danske beredskabsmodel og hvorvidt man kan identificere mulige danske ønsker med henblik på at påvirke den institutionelle udvikling i international sammenhæng i forhold til at sikre et effektivt og nyttigt internationalt beredskabssamarbejde.

Læs mere her!