28. februar 2017

CMS udgiver rapport om effektiv udnyttelse af lokale resurser i det arktiske område

En ny rapport med titlen ’Utilising Local Capacities’ udarbejdet af Andreas Østhagen, seniorforsker ved The Arctic Institute, stiller skarpt på håndteringen af potentielle maritime kriser i det Arktiske område. Rapporten fokuserer på hvilke typer af resurser der findes i arktiske samfund, og hvordan de nationale myndigheder vil kunne udnytte dem yderligere.

Rapporten undersøger fire arktiske områder, som strækker sig over Nordatlanten: Fra Nunavut (Canada) i vest til Grønland (Danmark), Island og Svalbard (Norge) i øst. Rapporten skitserer på denne baggrund en række anbefalinger med henblik på yderligere styrkelse af arktiske beredskabskapaciteter. Blandt flere anbefalinger peger rapporten på at styrke informationsdelingen om maritim sikkerhed og overlevelse for den lokale befolkning, forbedre rolleafklaringen med klart definerede ansvarsområder i forberedelsen til at håndtere alvorlige krisesituationer, samt at etablere et center for læring og konceptudvikling specialiseret i maritimt beredskab under kolde forhold.

Tilgå rapporten i sin helhed her.