10. maj 2022

CMS udgiver årsrapport 2021

Center for Militære Studier har udgivet sin årsrapport for 2021, hvor du kan læse mere om centrets publikationer og aktiviteter i det forgangne år.

CMS er et uafhængigt forskningscenter ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Vi forsker i strategi, sikkerhedspolitik og militære forhold, og på den baggrund laver vi forskningsbaseret myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet og forsvarsforligspartierne.

Vores forskning og analyserne under myndighedsbetjeningen omhandler de væsentligste trusler, problemer og udfordringer, som dansk forsvars- og sikkerhedspolitik står overfor.

Læs CMS årsrapport 2021.