11. december 2019

Stillingsopslag: CMS søger nye studentermedhjælpere

Center for Militære Studier (CMS) søger nye studentermedarbejdere med tiltrædelse 1. februar 2020.

Studenterteamet på CMS hjælper centerets forskere med bl.a. litteratursøgninger, interviews, databearbejdning og layout, varetager den praktiske gennemførsel af centerets seminarer og konferencer samt udfører en række opgaver forbundet med centerets daglige drift, herunder centrets eksterne kommunikation. 

I kraft af studenterteamets forskelligartede opgaver vil kendskab til et eller flere af de følgende områder være en fordel: kvantitativ og/eller kvalitativ metode, international politik og militære studier, dansk forsvar og forsvarspolitik, grafisk design, hjemmesideredigering og sociale medier.

Ansøgningsfristen er d. 6. januar 2020. 

Læs hele stillingsopslaget og ansøg jobbet her.