11. april 2024

CMS-projekt HYBRINAT modtager bevilling fra Færøernes Forskningsråd

CMS-forsker Tobias Liebetrau modtager bevilling fra Færøernes Forskningsråd til projektet Hybrid Threats in the North Atlantic (HYBRINAT). HYBRINAT har til formål at undersøge de nordatlantiske konsekvenser af en international sikkerhedspolitik i opbrud. 

Stormagtskonkurrence, Ruslands invasion af Ukraine, udfordringer for den liberale verdensorden og våbenliggørelsen af teknologi og forsyningskæder er nogle af de faktorer, der har skabt en ny sikkerhedssituation i  Nordatlanten. Den nye sikkerhedssituation skaber et øget behov for at forstå det hybride trusselsbillede og nødvendiggør en debat om, hvordan truslerne mod Færøerne, Grønland og Danmark afhjælpes. 

I den kontekst vil forskningsprojektet granske, hvordan opbruddet på særligt kort- og mellemlangt sigt foranlediger hybride trusler og udfordringer inden for sikkerheds- og forsvarspolitik. I forlængelse heraf gives konkrete bud på, hvordan nationale og regionale aktører og sektorer på tværs af Færøerne, Grønland og Danmark kan adressere det hybride trusselsbillede. 

Emner