2. juli 2020

CMS postdoc Tobias Liebetrau tildelt international forskningsbevilling fra DFF

Center for Militære Studiers postdoc Tobias Liebetrau er af Danmarks Frie Forskningsfond blevet tildelt en international forskningsbevilling. Danmarks Frie Forskningsfond tildeler i år 25,5 millioner kroner i 18 yngre forskeres originale idéer, der har potentiale til at opnå stærke resultater gennem styrket internationalt forskningssamarbejde. Heraf går i år kun to bevillinger til området Samfund og Erhverv, hvoraf Liebetrau modtager den ene.

Bevillingen på 1,3 millioner kroner er til projektet ”Changing Configurations of Sovereignty and Security in a Digital Age”. Projektet skal foretage den første systematiske kortlægning af, hvordan antagelser og visioner om digital teknologisk udvikling er med til at forme staters opfattelse af suverænitet og sikkerhed. Projektet skal gennemføres i halvandet år på Sciences Po universitetet i Paris og det sidste halve år på CMS.

Tobias Liebetrau har senest udgivet CMS Rapporten ”Dansk offensiv cybermagt mellem angreb, spionage og forsvar: En komparativ analyse på tværs af Europa”.

Center for Militære Studier som er et forskningscenter under Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet har med bevillingen i alt tre eksternt finansierede post-doc-stipendiater, finansieret af Carlsbergfondet, EU’s Marie Curie Fellowship samt nu altså Det Frie Forskningsråd.