21. november 2019

CMS og DIIS afholdt policy-seminar om internationale militære interventioner i Sahel

Med det formål at afdække og diskutere internationale militære interventioner og centrale udfordringer med hensyn til sikkerhedssituationen i Sahel regionen, afholdt CMS og DIIS i samarbejde et lukket policy-seminar om internationale militære interventioner i Sahel. Arrangementet fandt sted den 20. oktober 2019 i København. Blandt deltagerne var nationale og internationale forskere, repræsentanter fra forskellige danske ministerier og Forsvaret, repræsentanter fra EU såvel som ambassadører fra Sahel regionen.

Seminaret var bl.a. foranlediget af den dramatisk forværrede sikkerhedssituation i Sahel, samt regeringens ønske om at give militær støtte til den franskledede Operation Barkhane og fornyelse af sit bidrag til FN-missionen MINUSMA i Mali.

Policy-seminaret, der bestod af to panelsessioner og en efterfølgende diskussion, blev introduceret af arrangørerne, Katja Lindskov Jacobsen (CMS) og Signe Marie Cold-Ravnkilde (DIIS).

Ambassadør Julie Pruzan-Jørgensen (særlig udsending til Sahel) åbnede den første panelsession med hendes perspektiver på det danske engagement i Sahel. Efterfølgende præsenterede Yvan Guichaoua (Bruxelles School of International Studies) sit perspektiv på det franske engagement i Sahel, hvor han zoomede ind på den franske militære intervention, Operation Barkhane. Dernæst gav Stephen Tankel (American University) en oversigt over det nuværende amerikanske engagement og sikkerhedssamarbejde i Sahel-regionen. Til sidst afsluttede Adam Sandor (University of Ottawa) den første panelsession med en præsentation om MINUSMAs fremtidige rolle og de udfordringer, FN-missionen står over for.

Anden panelsession blev åbnet af Signe Marie Cold-Ravnkilde (DIIS), der fremlagde sit perspektiv på det nuværende EU-engagement og sikkerhedspraksisser i Sahel. Efterfølgende kommenterede Birgitte Markussen (direktør, viceadministrerende direktør i Afrika ved EEAS) yderligere på EU's nuværende engagement og strategi i Sahel. Dernæst præsenterede Eliza Lopez Lucia (Université Libre de Bruxelles) og Edoardo Baldaro (University of Naples) en oversigt over de regionale organisationer i Sahel, herunder G5 Sahel, ECOWAS og Den Afrikanske Union. Endelig tilbød Michael Anker Lollesgaard (chef for Hærkommandoen) sit perspektiv på de centrale udfordringer for militære interventioner i Sahel og udsigter til samarbejde mellem de forskellige missioner, der opererer i Sahel.

Panelsessionerne blev efterfulgt af diskussion blandt deltagerne under Chatham House-regler. Den store mangfoldighed af deltagere og paneldeltagere gav mange nuancerede og interessante overvejelser om det komplekse emne.

Få mere information om internationale militære interventioner i Sahel-regionen her.