4. december 2020

CMS indgår samarbejde med DJØF Forlag

Center for Militære Studier (CMS) har indgået et samarbejde med DJØF Forlag om at publicere centrets kommende rapporter i en ny udgivelsesrække. Den første udkommer i dag og kan hentes som e-bog her. Selv om form og udseende er nyt, er der tale om en videreførelse af de analyser, som hidtil har været udgivet som CMS-rapporter. Indholdet er også det samme: nemlig ny forskning om en aktuel forsvars- og sikkerhedspolitisk problemstilling, som identificerer klare valgmuligheder for Danmark og kommer med konkrete handlingsorienterede anbefalinger til danske beslutningstagere.

Centerleder Henrik Breitenbauch udtaler:

”Aftalen er vigtig for CMS, fordi vi nu endnu tydeligere forankrer centerets anvendte forskning på en måde, som er både anerkendt og på samme tid synlig for vores læsere på Slotsholmen, i Folketinget, for vores kolleger på universiteterne og offentligheden. Samarbejdet med DJØF Forlag giver os endnu bedre forudsætninger for at nå ud til netop disse målgrupper.”

Analyserne i den nye udgivelsesrække vil, ligesom tilfældet var for de tidligere CMS-rapporter, følge Københavns Universitets retningslinjer for fagfællebedømmelse og regler for frihed med hensyn til metodevalg, teorivalg og publicering af resultater. De er endvidere en central del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som CMS udfører for Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget i Folketinget.

Første udgivelse er “Russia’s Showy and Shadowy Engagements in Sub-Saharan Africa”, hvor seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen stiller skarpt på Ruslands fornyede engagement i Afrika – både de synlige og mere skjulte dimensioner – og analyserer, hvilken betydning den russiske tilstedeværelse har for de afrikanske stater og for fremtidige vestlige humanitære og fredsbevarende interventioner.

Læs analysen her.