15. maj 2019

CMS indgår nyt samarbejde med Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet, KU, har vundet et åbent udbud på en femårig bevilling på i alt 9 mio. kr. til at forske i og udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening om folkeretlige emner med policy-relevans for danske beslutningstagere. Buddet inkluderer et samarbejde med Forsvarsakademiet, som bidrager med praksisnær militær og juridisk viden.

Udbuddet er en del af udmøntningen af den tillægsbevilling på 15 mio. kr., som partierne bag forsvarsforliget 2018-2023 har tildelt CMS med henblik på at styrke forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening indenfor folkeretlige emner. Den resterende del af tillægsbevillingen vil blive anvendt til at forankre folkeretlig ekspertise på CMS.

Bevillingen skaber dermed gode rammer for øget samarbejde og udvikling af ny viden i spændingsfeltet mellem jura og strategi og til gavn for danske beslutningstagere. Forskningen og den forskningsbaserede myndighedsbetjening vil ligesom resten af CMS's aktiviteter være omfattet af KU's regler for forskningsfrihed.

Centerleder på CMS, Henrik Breitenbauch, udtaler om tildelingen:
"Center for Militære Studier ser frem til samarbejdet med Det Juridiske Fakultet, så vi sammen kan skabe ny viden og ny debat om strategi og dansk sikkerheds- og forsvarspolitik – nu også af folkeretlige udfordringer og udviklinger."

Prodekan for forskning på Det Juridiske Fakultet, Henrik Palmer Olsen, udtaler:
”Det er en stor glæde for Fakultetet at få tilført denne bevilling, som åbner for et nyt og spændende samarbejde med CMS. Udviklingen inden for international sikkerhedspolitik og digital teknologi indebærer helt nye folkeretlige udfordringer for både civile forsvarsmyndigheder og militæret. Vi ser frem til gennem forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening at bidrage til, at Danmark møder disse udfordringer på bedste vis.”