29. november 2021

CMS Forsvarskonference 2021

De internationale rammer for dansk forsvarspolitik er under fortsat forandring. Det vidner bl.a. tilbagetrækningen fra Afghanistan om. Hvad betyder udviklingen i de internationale rammer for dansk forsvarspolitik? Hvilken indflydelse har den internationale udvikling på Forsvarets uddannelse, træning, indkøb af nye kapaciteter og deltagelse i missioner? Hvilke overvejelser bør de politiske partier gøre sig i forbindelse med forhandlingerne af det kommende forsvarsforlig?

Disse og mange andre spørgsmål blev drøftet på Center for Militære Studiers årlige forsvarskonference, som d. 24. november samlede centrale aktører fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske miljø i Danmark i Ingeniørernes Hus. Under overskriften "Nye internationale rammer for dansk forsvarspolitik?” diskuterede beslutningstagere - civile såvel om militære - samt forskere, interesseorganisationer og civilsamfundsorganisationer EU’s og USA’s fremtidige betydning for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, forsvarets internationale udvikling, inden der blev taget hul på en drøftelse af prioriteter og proces for det kommende forsvarsforlig.

Konferencen blev indledt af ambassadør Michael Zilmer-Johns, som fortalte om arbejdet i regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe, der skal kortlægge det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab omkring Danmark og indgå i forberedelserne af det kommende forsvarsforlig. Zilmer-Johns gav et indblik i arbejdsgruppens organisation, arbejdsproces, og hvordan resultatet af den faglige analyse har til formål at identificere udfordringer og muligheder for Danmark og Rigsfællesskabet – dog uden at komme med specifikke anbefalinger. Analysegruppens arbejde forventes afsluttet i sommeren 2022.

Derefter blev den første af konferencens tre paneldebatter indledt, hvor temaet var betydningen af de seneste års udviklinger i det transatlantiske forhold og i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. De tre paneldeltagere - vicedirektør Catharina Sørensen (Tænketanken Europa), professor Anders Wivel (Institut for Statskundskab, KU) og centerleder Henrik Breitenbauch (CMS, KU) – gav hvert deres perspektiv på konsekvenserne af udviklingerne, inden ordstyrer, vicecenterleder Kristian Søby Kristensen åbnede op for spørgsmål fra salen.

Efter frokost var det tid til at drøfte, hvordan det danske forsvar i stigende grad drives og udvikles internationalt, samt hvilke potentialer og risici det giver. Cheferne for de tre værn, hhv. generalmajor Jan Dam (chef for Flyverkommandoen), kontreadmiral Torben Mikkelsen (Chef for Søværnskommandoen) og brigadegeneral Michael Bach Jensen (Næstkommanderende for Hærkommandoen) gav deres syn på den internationale udviklings betydning for deres respektive værn – bl.a. inden for uddannelse, træning, øvelser, missioner og indkøb af nye kapaciteter – hvorefter et spørgelysten publikum medvirkede til at skabe en spændendende diskussion.

Konferencen blev afsluttet med en forsvarspolitisk debat mellem repræsentanter for forsvarsforligspartierne, hhv. Henrik Dahl (MF, Liberal Alliance), Søren Espersen (MF, Dansk Folkeparti), Christoffer Aagaard Melson (MF, Venstre) og Mogens Jensen (MF, Socialdemokratiet). Paneldeltagerne debatterede bl.a. prioriteringer i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, Danmarks manglende efterlevelse af NATO’s to-procents-målsætning og tilrettelæggelse af processen frem mod forhandlingerne af det kommende forsvarsforlig.