20. april 2023

CMS-forskere vurderer truslerne mod kritisk dansk infrastruktur

Militæranalytiker og orlogskaptajn Jens Wenzel analyserer truslerne mod dansk infrastruktur i en række indslag på bl.a. DR, mens forsker Tobias Liebetrau analyserer hvilke konsekvenser, der kan være ved angreb.

Beskyttelsen af den danske infrastruktur under havet er mangelfuld, og vi er derfor sårbare over for angreb. Det siger de to CMS-forskere Jens Wenzel og Tobias Liebetrau bl.a. i denne artikel på dr.dk

DR sætter i disse dage fokus på truslerne mod Danmarks undersøiske infrastruktur – bl.a. med programmet Skyggeriget, der afslører, hvordan Rusland fører hybridkrig i de nordiske lande.

I en række indslag fortæller Wenzel og Liebetrau om trusler og sårbarheder, da de i en årrække har beskæftiget sig med sikkerhedstrusler til søs og på havbunden.

Liebetrau vurderer, at angreb på vores kritiske infrastruktur vil kunne få store konsekvenser for blandt andet vores sundhedsvæsen, finanssektoren og vores kommunikation.

”Hvis man ødelægger store dele af energi- eller kommunikationsinfrastrukturen på havbunden, så kan hele landsdele eller sektorer i samfundet pludselig have svært ved at opretholde deres drift”, siger han til DR.

Russiske skib har kapacitet til spionage
I en anden artikel vurderer Wenzel, at det russiske skib, der er sejlet gennem dansk farvand, har udstyr om bord, der kan bruges til spionage:

”Det virker som om, den har en pænt stor kapacitet til at lytte og sætte ting ned på havbunden og kunne udføre forskellige aktiviteter, som man måske nok ville klassificere som spionage, siger Jens Wenzel Kristoffersen, der er flådeofficer og militæranalytiker ved CMS.

Læs artiklen her.

Om forskerne:

Jens Wenzel Kristoffersen er orlogskaptajn og militæranalytiker ved CMS og beskæftiger sig bl.a. med maritime operationer. Derfor har han stor viden om sabotagen mod gasrørsledningerne i Østersøen.

Læs flere af hans analyser her:
https://bit.ly/3mGfWvW
https://bit.ly/3ouUeeQ

Tobias Liebetrau forsker bl.a. i kritisk undervandsinfrastruktur og er en del af projektet Ocean Infrastructures, som bidrager til en ny forståelse af global havpolitik, og hvordan havene styres i dag.

Læs mere om hans arbejde her:
https://bit.ly/3Ld3vkC
https://bit.ly/3UO66Vi

Emner