29. marts 2019

CMS forskere vinder International Affairs Early Career Prize

Tillykke til Katja Lindskov Jacobsen og Troels Gauslå Engell, der med deres artikel Conflict prevention as pragmatic response to a twofold crisis fik tildelt International Affairs Early Career Prize 2019.  

'Early warning' eller 'early aggression'? 
Med udgangspunkt i urolighederne i Burundi (2015-2016) viser forskerne, hvordan den nylige tilbagevenden til konfliktforebyggelse ikke skal ses som en tilbagetrækning fra liberal interventionisme, men snarere som et pragmatisk svar på dennes angivelige krise. Der er altså, på trods af at konfliktforebyggende arbejde ikke indebærer militær intervention, til stadighed tale om væsentligt indgribende foranstaltninger. Dét, der i det internationale samfund (og herunder særligt FN) ses som 'early warning' kan altså også blive opfattet som 'early aggression'. Konfliktforebyggelse er således blot en ny form for intervention.

Prisen gives til talentfulde yngre forskere på baggrund af en omfattende udvælgelsesproces. Læs hele den prisvindende artikel her.