5. marts 2024

CMS-forsker udgiver ny rapport: ”Memory Laws in the Baltic States”

Dovilė Sagatienė, ph.d., der er tilknyttet Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, har udgivet en ny rapport som en del af forskningsprojektet “The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislations on the Past (MEMOCRACY).” Rapporten og tilhørende policy briefs kan tilgås her: https://memocracy.eu/policy-briefs.

Rapporten er et casestudie af erindringslove i de baltiske lande efter 1990, der regulerer fortolkningen af Nazi- og Sovjetæraerne. Erindringsloves formål er at bevare visse fortællinger om fortiden og forhindre benægtelse eller billigelse af historiske begivenheder såsom folkedrab eller forbrydelser mod menneskeheden. Rapporten gennemgår forskellige typer af erindringslove og deres baggrund i Estland, Letland og Litauen og viser, hvordan disse love ofte er knyttet til sikkerhedspolitiske forhold.

Forskningsprojektet MEMOCRACY har fokus på erindringslove og -krige i Tyskland samt Central- og Østeuropa. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, University of Cologne, T.M.C. Asser Institute, Polish Academy of Sciences og ledes af professor Maria Mälksoo fra Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Emner