24. februar 2021

CMS bidrager til ny kortlægning af det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab

Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab er under stærk forandring, og det regelbaserede internationale samarbejde er udfordret af stormagtrivalisering. Det er begrundelsen for, at regeringen har nedsat en analysegruppe, der skal udarbejde en faglig analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation samt identificere de udfordringer og konsekvenser, den kan medføre for hele Kongeriget og for Forsvaret. Analysen skal indgå i forberedelsen af det næste forsvarsforlig.

CMS vil bidrage med indspil til analysegruppens arbejde i form af baggrundsdokumenter, som vil blive offentliggjort, og centerleder Henrik Breitenbauch bistår derudover analysegruppens sekretariat med faglig sparring.

Henrik Breitenbauch udtaler:

”Vi på CMS er stolte over at få mulighed for at bidrage til analysegruppens vigtige arbejde, som vil danne grundlag for de store beslutninger i forsvars- og sikkerhedspolitikken de kommende år. Jeg ser frem til et godt samarbejde med analysegruppen.”

CMS er et forskningscenter på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (KU). Centrets formål er at producere strategisk forskning samt foretage forskningsbaseret myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet og analyser for forsvarsforligspartierne. Dette arbejde identificerer forsvars- og sikkerhedspolitiske valgmuligheder for Danmark. CMS følger de danske universiteters retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning samt KU’s regler for frihed med hensyn til metodevalg, teorivalg og publicering af resultater.