3. september 2021

CMS bidrager til evaluering af den danske evakueringsindsats i Afghanistan

Centerleder Henrik Breitenbauch er udpeget til den eksterne referencegruppe, som regeringen har tilknyttet sin evaluering af den danske evakueringsindsats i Afghanistan.

Formålet med referencegruppen er at sikre et eksternt perspektiv i grundlaget for myndighedernes kortlægning og evaluering, herunder at alle relevante spørgsmål, som forløbet giver anledning til, bliver behandlet.

Referencegruppen vil blive inddraget på tre møder i efteråret 2021.