17. september 2020

CMS bidrager til ekspertsymposium om NATO’s Warfighting Capstone Concept

Centerleder Henrik Breitenbauch deltog d. 30. juni i et virtuelt ekspertsymposium omhandlende NATO’s Warfighting Capstone Concept (NWCC). Mødet var organiseret af The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) og the Netherlands Defence Academy (NLDA) i samarbejde med NATO Supreme Allied Commander Transformation (SACT). På baggrund af de diskussioner og den ekspertise, der kom frem under arrangementet, har HCSS og NLDA udarbejdet en nyligt offentliggjort rapport, der samler hovedpointerne.

”Carl von Clausewitz sidder på en trebenet skammel og leger med LEGO”

Et udgangspunkt for NWCC er, at ”alliancen ikke kan vinde morgendagens krige med gårsdagens tilgange”. For at kunne håndtere denne usikkerhed kræver det, at alliancen er fleksibel. Billedet af Carl von Clausewitz, der sidder på en trebenet skammel og leger med LEGO, er en måde, hvorpå man kan beskrive behovet for fleksibilitet og smidighed. Metaforen indikerer – som det er tilfældet med alle gode strategier – at NWCC bliver nødt til at balancere stolens tre ben, der udgøres af hhv. mål, måder og midler; Clausewitz minder os om, at målene er politisk givet, og LEGO brikkerne symboliserer, at midlerne er relativt statiske. Kun måderne, udtrykt ved Clausewitz’ leg, giver øjeblikkelig smidighed og tilpasning. At lægge vægt på måderne i NWCC indbefatter at undersøge, hvilke konsekvenser udviklingen inden for krigsførelse har for den menneskelige softwaredimension – herunder kreativitet, doktrinudvikling, uddannelse, ésprit de corps, et NATO mind-set osv.  

Rapporten kan downloades her.