30. juni 2017

Ny publikation: Dansk alliancepolitik i et globalt perspektiv

Hvordan undgår en lille stat som Danmark at blive overset og sat uden for indflydelse i international politik? I antologien ”Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century”, redigeret af Michael Wesley og udgivet af Australian National University Press, har Kristian Søby Kristensen sammen med Kristian Knus Larsen udgivet et kapitel om baggrunden for Danmarks militære aktivisme og  betydningen heraf for Danmarks forhold til og indflydelse i USA og NATO.

Kapitlet, som bærer titlen ”Denmark’s Fight Against Irrelevance, or the Alliance Politics of ‘Punching Above Your Weight”, giver indsigt i, hvordan dansk alliancepolitik har udviklet sig gennem historien, og hvilken central betydning militariseringen af dansk udenrigspolitik – den militære aktivisme – har haft og til stadighed har for forholdet til USA. Herefter analyserer kapitlet rationalerne bag denne alliancepolitik og giver afslutningsvis et bud på, hvordan den militære aktivismes position som hjørnestenen i dansk alliancepolitik kan blive udfordret i de kommende år.

Læs kapitlet eller hele antologien her.