1. november 2017

CMS afholdt seminar om de baltiske staters sikkerhed og hybrid krigsførelse

Tirsdag den 31. oktober afholdt CMS et seminar om de baltiske staters sikkerhed og hybrid krigsførelse. Seminaret fokuserede på, hvordan hybrid krigsførelse udfordrer de baltiske staters sikkerhed, og hvilke modstrategier der kan benyttes.

De to oplægsholdere på dagen var ambassadør ved det litauiske udenrigsministerium, Eitvydas Bajarūnas og seniorforsker ved Center for Militære Studier, Gary Schaub.

Schaub påpegede blandt andet, at formålet med hybrid krigsførelse er at destabilisere liberal og demokratisk governance. Endvidere argumenterede Bajarūnas for, at hybridkrigsførelse er svært at modvirke, fordi det omfatter alle aspekter af samfundet.

Begge oplægsholdere så det som positivt, at NATO under topmødet i Warzawa har anerkendt hybrid krigsførelse som et angreb, der kan aktivere organisationens artikel 5.

Af andre modstrategier omtalte Bajarūnas også, hvordan civilbefolkningen gennem blogger-netværker kan være en effektiv løsning i forsøget på at bekæmpe russisk misinformation på de sociale medier.