6. april 2017

CMS afholder seminar om Grønlandskortet

Den 5. april afholdt CMS et seminar om dansk arktisdiplomati i USA og forholdet til Grønland. Seminaret belyste blandt andet, hvordan Danmark kan bruge Arktis til at få indflydelse i USA, og hvorfor det er en svær balancegang at bruge Grønland strategisk og samtidig anerkende Grønland som en del af Rigsfællesskabet med egne interesser.

Oplægsholderne på dagen var Anders Henriksen, ph.d., lektor på jura (KU), Jon Rahbek-Clemmensen ph.d., adjunkt på statskundskab (SDU),  Jens Heinrich, ph.d., politisk rådgiver for Inuit Ataqatigiits Folketingsgruppe og Ulrik Pram Gad, ph.d., lektor på Kultur og Globale Studier (AAU).

Seminaret kommer i kølvandet på CMS-rapporten 'Grønlandskortet' af Anders Henriksen og Jon Rahbek-Clemmensen. På seminaret præsenterede de blandt andet deres konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan bruge Grønlandskortet. En af anbefalingerne var blandt andet, at vi er nødt til at gøre op med det eksisterende tabu om Grønlandskortet, der kun er med til at skabe mistillid i Rigsfællesskabet. 

Du kan læse hele rapporten 'Grønlandskortet' her