30. april 2019

CMS udgiver Årsrapport 2018

Center for Militære Studier har udgivet sin årsrapport for 2018, hvor du kan læse mere om centrets publikationer og aktiviteter i det forgangne år.

CMS er et uafhængigt forskningscenter ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Vi forsker i strategi, sikkerhedspolitik og militære forhold, og på den baggrund laver vi forskningsbaseret myndighedsbetjening for kredsen af politiske partier i Folketinget bag forsvarsforliget og for Forsvarsministeriet.

Vores forskning og analyserne under myndighedsbetjeningen afspejler de væsentligste trusler, problemer og udfordringer som dansk forsvars- og sikkerhedspolitik står overfor. Lige nu er vores fokusområder særligt Norden og Østersøområdet, migration og terror, forsvarssamarbejdet i EU og NATO, samt cybersikkerhed.

Læs årsrapporten her.