09. februar 2018

Center for Militære Studier søger nye studentermedhjælpere

Med tiltrædelse den 15. marts eller hurtigst muligt herefter, søger Center for Militære Studier nye studentermedhjælpere.

Studenterteamet på Center for Militære Studier hjælper centerets forskere med bl.a. litteratursøgninger, interviews, databearbejdning og layout, varetager den praktiske gennemførsel af centerets seminarer og konferencer samt udfører en række opgaver forbundet med centerets daglige drift, herunder centerets eksterne kommunikation.

Læs mere om stillingen og søg den her.