19. januar 2018

Center for Militære Studier lancerer CMS Memo

CMS Memo er et nyt format, som kort og præcist præsenterer de væsentligste pointer og anbefalinger fra en CMS Rapport. Formatet giver dermed den fagligt interesserede og travle læser mulighed for at skabe sig et hurtigt overblik over resultaterne af et større analysearbejde, som efterfølgende kan studeres nærmere i den fulde rapport.

Det første CMS Memo er baseret på CMS Rapporten Orden og Afskrækkelse – Vestens håndtering af Rusland efter annekteringen af Krim, der blev udgivet juni 2017. På memoets bagside gives tips til videre læsning i andre CMS-publikationer om forholdet mellem Rusland og Vesten.

Se og læs det nye CMS Memo ved at klikke her.