2. oktober 2015

Centerleder Henrik Ø. Breitenbauch deltager i ekspertfølgegruppen for udenrigs- og sikkerhedspolitisk udredning

Centerleder for CMS, Henrik Ø. Breitenbauch, har takket ja til invitationen til at deltage i ekspertfølgegruppen for den udredning om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som regeringen har iværksat den 15. september 2015.

Udredningen ledes af ambassadør Peter Taksøe-Jensen og den samlede ekspertfølgegruppe vil bestå af omkring 20 repræsentanter fra forskningsmiljøet, erhvervsorganisationer, institutioner og tænketanke.