Henrik Ø. Breitenbauch modtager forskningsbevilling – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Henrik Ø. Breitenbauch...

14. december 2012

Henrik Ø. Breitenbauch modtager forskningsbevilling

Henrik Ø. Breitenbauch har modtaget en bevilling til projektet: A BRIC's Use of Military Force: Danish Network on Brazil's Emerging Approach to Domestic Stabilisation fra Det Internationale Netværksprogram i 2012 under Styrelsen for Forskning og Innovation, der støtter netværksaktiviteter, der skal fremme netværk og samarbejde med de lande Uddannelsesministeriet har samarbejde med – Brasilien, Indien, Israel, Kina, USA, Japan og Sydkorea.