10. januar 2014

CMS udgiver sikkerhedspolitisk barometer

Er der sammenhæng i den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik? Bør forsvarsforbeholdet afskaffes? Var krigen i Afghanistan en succes? Bliver Grønland selvstændigt? Har Danmark behov for nye kampfly?

Disse spørgsmål - og mange flere - har Center for Militære Studier stillet de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Resultatet af dette ekspertsurvey er samlet i rapporten "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014".

Læs mere om rapporten her.