16. november 2016

Artikel: Straffedomstolens kreative juridiske metode

Den Internationale Straffedomstol har til formål at holde ledere ansvarlige i forhold til international strafferet, men visse sædvaner  kan besværliggøre dens arbejde.

Eksempelvis foreskriver legalitetsprincippet, at ingen kan blive dømt for ’nye’ eller uklart definerede forbrydelser. Samtidig forhindrer reglerne for personlig immunitet domstolen i at retsforfølge visse højtrangerende tiltalte.

For at overkomme disse udfordringer anvender domstolen fra tid til anden, hvad kommentatorer forskønnende kalder ’kreativ’ anvendelse af sædvaner i international ret, mens kritikere betegner praksissen ’dårlig juridisk metode’.

Denne problemstilling danner rammen for en ny artikel, ”Striking the Balance between Custom and Justice – Creative Legal Reasoning by International Criminal Courts”, hvor Marc Schack, forskningsassistent ved Center for Militære Studier, og Astrid Kjeldgaard Pedersen, adjunkt i folkeret ved Center for International Ret, Konflikt og Krise, undersøger eksempler på sådanne domme med særligt fokus på en nylig række af beslutninger truffet af domstolen om statslederes immunitet.

Artiklen søger at identificere og vurdere en modus operandi for straffedomstolen, når den står med det vanskelige valg mellem en konservativ anvendelse af relevante retskilder og sikringen af international strafferetspleje.

Overordnet lyder konklusionen, at domstolen i specifikke domsfældelser løber risikoen ved at underminere ’rule of law’ i en stræben efter at sikre retfærdighed overfor ofre.

Analysen, der danner baggrund herfor, kan sammen med resten af artiklen tilgås her.