Smeltende is giver nye muligheder – og udfordringer...

Det storpolitiske spil om Arktis er i gang.

Et intenst storpolitisk spil er i gang om Arktis. Når isen smelter
bliver klodens nordligste område farbart. Det betyder nye handelsruter
og nye muligheder for råstofudvinding og turisme. Store
økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser opstår med andre
ord i kølvandet på klimaforandringerne. De nye muligheder betyder
samtidig store miljø- og naturmæssige udfordringer.

Arktis vil derfor være et vigtigt emne i dansk og international politik i de
næste mange år. USA, Kina, Rusland, Canada, Sydkorea, Norge, Grønland
og Danmark har alle sat kursen mod at få stærk indflydelse i de arktiske egne.
Danmark har også netop fået sin første arktiske ambassadør.
2012 bliver på mange måder et vigtigt arktisk år herhjemme. Endnu en dansk
forskningsekspedition skal af sted og Danmark har indtil 2014 til at bevise
over for verdenssamfundet, at Grønlands territorialsokkel fortsætter helt op
til Nordpolen.
De mange nye muligheder og udfordringer i Arktis sætter WWF Verdensnaturfonden
til debat.

Deltagere:


Gitte Seeberg
Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.
Velkomst

Udenrigsminister Villy Søvndal
Danmark som stormagt i Arktis? Hvad er den danske regerings prioriteter,
og hvor meget af Arktis tilhører det danske kongerige?

Martin Breum
Journalist og forfatter til bogen ”Når isen forsvinder”.
Kampen om Nordpolen og Arktis: Kan erhvervs- og sikkerhedspolitiske
interesser forenes med miljøet?

Professor Katherine Richardson
Københavns Universitet.
Klimaforandringerne har nogle af de største konsekvenser i Arktis.
Hvad er resultaterne af den nyeste klimaforskning, og hvilke konsekvenser
står vi umiddelbart over for, når havisen smelter?

Professor Mikkel Vedby Rasmussen
Center for Militære Studier, Københavns Universitet.
Vil fremtidens krige foregå i Arktis? Hvad er de militære og sikkerhedsmæssige
konsekvenser af klimaforandringerne og de eftertragtede naturressourcer?

John Nordbo
Klima- og miljøchef, WWF Verdensnaturfonden.
Hvad er perspektiverne for bæredygtig udvikling i Arktis?
Kan der skabes et effektivt internationalt samarbejde om naturen og miljøet?

Aqqaluk Lynge
Formand for det pan arktiske samarbejde,
Inuit Circumpolar Council
Inuit i den ændrede Arktis: En lysende fremtid eller en kamp for overlevelse?


EFTERFØLGENDE PANELDEBAT

Praktiske informationer:
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på www.wwf.dk