Trump til NATO: Hvad så for Danmark?

NATO flag

Den 25. maj kommer Trump til mini-topmøde i NATO, og der er sikkerhedspolitiske emner nok at diskutere. Som optakt til mødet spørger vi: hvad er på spil for Danmark, og hvad betyder udviklingen i NATO, Europa og det transatlantiske forhold for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik?

Oplægsholdere:

  • Kristian Mouritzen, journalist, fhv. USA-korrespondent og nuværende sikkerhedspolitisk korrespondent, Berlingske
  • Anders Wivel, ph.d., professor MSO, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
  • Kristian Søby Kristensen, ph.d., vicecenterleder og seniorforsker, Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

Tilmelding her senest tirsdag d. 23. maj.