Seminar: Hvordan ser FN's fremtid ud i verdens konfliktzoner?

I løbet af 2016 har der været omfattende drøftelser i FN af, hvordan fredsoperationer kan forbedres. Disse drøftelser kommer på baggrund af, at FN i øjeblikket er overbebyrdet med mandater, der langt overstiger organisationens evne til at levere.

Spørgsmålet er, om denne situation kan ændres uden meget grundlæggende reformer af FN-systemet. Findes der et alternativ, som gør det muligt at styrke indsatserne i felten uden at ændre fundamentalt på den måde FN’s fredsoperationer besluttes, finansieres og bemandes?

Formålet med dette seminar er med udgangspunkt i en række nye studier fra Center for Militære Studier, Forsvarsakademiet og Dansk Institut for Internationale Studier, at give et overblik over igangværende reformprocesser og komme med konkrete eksempler på de vanskeligheder, der viser sig i fredsoperationerne.

Mere specifikt belyser seminaret de to hovedspor, der hidtil har præget reformdrøftelserne: det sikkerhedsmæssige og det politiske.