NATO Policy Director for en dag

I øjeblikket forbereder NATO’s medlemslande sig til Alliancens topmøde den 20.-21. maj 2012 i Chicago. Her bliver kursen for Alliancens fremtid lagt, og mange centrale sikkerheds-politiske emner skal diskuteres.

I Danmark forbereder man sig også på mødet i Chicago. Men hvad er temaerne, hvad er Danmarks synspunkter, og hvordan arbejdes der med at forberede Danmarks positioner op mod topmødet?

Hvis du synes de spørgsmål er interessante, og hvis du samtidig gerne vil bidrage til en sik-kerhedspolitisk diskussion og give input til udviklingen af dansk NATO-policy, så inviteres du hermed den 5. marts 2012 til at være ’Policy Director for en dag’.

En politisk direktør er en højtstående embedsmand, der koordinerer politiske oplæg til mini-sterniveauet. Direktøren omsætter også de politiske beslutninger til praksis. ’Policy Director for en dag’ afholdes på Kastellet i København af Center for Militære Studier, Københavns Universitet i samarbejde med Forsvarsministeriet og Atlantsammenslutningen.

I løbet af dagens program vil du møde og kunne diskutere med politikere, praktikere og eks-perter, og du vil sammen med andre studerende arbejde konkret med at formulere jeres eget bud på, hvordan dansk NATO policy kan udformes op til topmødet. Jeres bud præsenteres og diskuteres som afslutning på dagen i plenum sammen med et panel bestående af eksperter og praktikere.

Som opfølgning på dagens diskussioner vil der blive forfattet et idé-katalog, der kan inspirere Forsvarsministeriets videre arbejde i NATO. I første omgang vil pointerne fra dagen fungere som inspiration til et efterfølgende møde mellem NATO’s 28 Policy Directors, som Danmark er vært for, hvor topmødet forberedes. På den måde vil dagens diskussioner bidrage til NA-TO’s dagsorden op til topmødet i Chicago og i fremtiden.

Efter topmødet inviteres du til en debriefing tirsdag den 29. maj 2012 på Center for Militære Studier, hvor Forsvarsministeriet vil fortælle, hvordan mødet og forhandlingerne forløb og du vil få mulighed for at diskutere topmødets videre perspektiver for Alliancen.

Udover at tilbyde en fagligt spændende dag, der vil give dig særlig indsigt i, hvordan dansk sikkerhedspolitik konkret formuleres og føres i NATO, giver ’Policy Director for en dag’ dig mulighed for at møde andre studerende med samme interesse og styrke dit faglige og person-lige netværk. 

Hvis de ovenstående temaer lyder spændende håber vi, at du har tid og lyst til at deltage.

Der er desværre et begrænset antal pladser. Derfor beder vi dig inden den 5. februar 2012 om at sende max. en side til jp@ifs.ku.dk, hvor du skriver lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil deltage.

Vi vender tilbage med et svar på, om du kan deltage senest den 15. februar. Du skal selv sør-ge for transport til og fra Kastellet, men der vil være forplejning i løbet af mødedagen.


Program:


0900-0915 Ankomst og velkomst

0915-0945 Tale ved forsvarsminister Nick Hækkerup, efterfulgt af Q&A 

0945-1000  Pause/kaffe

1000-1045 Status i NATO og dansk policy ved forsvarsrådgiver, Danmarks Repræsentation ved NATO, Joachim Finkielman, efterfulgt af Q&A

1045-1100 Pause/kaffe

1100-1130 Præsentation af emner og grupper

1130-1230 Drøftelser i grupper

1230-1330 Frokost

1330-1500 Drøftelser i grupper

1500-1515 Pause/kaffe

1515-1645 Afsluttende plenumdiskussion med ekspertpanel

1645-1700 Afrunding og perspektivering

1700-1800 Reception


Med venlig hilsen


Center for Militære Studier