Tendenser, teknologier, og territorium: Megatrends for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik

Hvad er fremtiden for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik? I november 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget rammerne for dansk forsvarspolitik de næste fem år. Men hvilke udfordringer og muligheder står forsvaret overfor i 2017, og i 2022, og i 2027? Disse udfordringer og muligheder er formet af kampen om ressourcer, den militære og teknologiske udvikling såvel som af den måde vores samarbejdspartnere og naboer beslutter sig for at adressere disse spørgsmål. For kongeriget Danmark er udviklingen i Arktisk en helt særlig udfordring.

Innovation, viden, forskning og politik skal gå hånd i hånd i fremtiden, når man skal forberede et forsvar til ukendte udfordringer.

Konferencen vil samle op til 150 deltagere (politikere, forskere, embedsmænd, officerer, erhvervsfolk, journalister, NGO’er m.fl.) med interesse for sikkerhedspolitik. 

Indbyder til konferencen er Center for Militære Studier, der er blevet bedt om at afholde konferencen af forsvarsforligskredsen og forsvarsministeren.

Program 

Tidspunkt

Emne

Oplægsholder

12.30 - 13.00

Indtjekning og kaffe

13.00 - 13.15

Velkomst

Forsvarsminister Nick Hækkerup (TBC)

13.15 - 13.25

Innovation og fremtiden

Prorektor ved Københavns Universitet Thomas Bjørnholm

13.25 - 14.15

Kampen om ressourcer?

Ordstyrer Mikkel Vedby Rasmussen

Forsvaret bliver sendt til dér hvor ressourcerne er

Lars Bangert Struwe (CMS, KU)

Det globale syd under forandring; flere mennesker - flere byer – større byer

Jytte Agergaard (Sektion for Geografi, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, KU)

Fra bistandspolitik til erhvervspolitik: Afrikas voksende økonomi

Marie Gad (DI)

14.15 - 14.30

Pause

14.30 - 15.20

Militær og teknologisk udvikling

Ordstyrer Henrik Ø. Breitenbauch

Robotter kæmper krigen selv

Jens Christian Andersen (DTU, Institut for Elektroteknologi)

I fremtiden har vi kun råd til et kampfly - Augustins Law nr 16

Mikkel Vedby Rasmussen (CMS, KU)

Unmanned  Vehicles (UV) - er fremtiden

Michael Linden-Vørnle (DTU Space)

15.20 - 15.35

Pause

15.35 - 16.25

Udviklingen i Norden

Ordstyrer Lars Bangert Struwe

Sveriges forsvar i fremtiden

Magnus Christiansson (Försvarshögskolan, Stockholm)

Norges forsvar i fremtiden

Kjell Inge Bjerga (Institutt for forsvarsstudier, Oslo)

Nordatlanten - fredelig, men stærkt overvåget

Kristian Søby Kristensen (CMS, KU)

16.25 - 17.30

Uddybende diskussioner og et glas vin

Alle

Under dette punkt serveres der et glas vin, mens deltagerne kan stille uddybende spørgsmål til eksperterne, og debattere med disse og hinanden.

 

I forbindelse med konferencen vil der blive udgivet en mindre publikation om megatrends.

Arrangementet vil blive afholdt torsdag den 23. maj 2013 fra kl. 12:30 til 17:30 og finder sted på Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4, 1168 København K.

Du bedes bekræfte din deltagelse ved at sende en e-mail til Ulrik Trolle Smed på uts@ifs.ku.dk. Tilmelding skal ske senest den 20. maj. kl. 12.00. Der er et begrænset antal pladser.

Fagligansvarlig for konferencen er forsker Lars Bangert Struwe, e-mail lbs@ifs.ku.dk tlf. 2548 9220.