Konference om cyberdomænet og folkeretlige udfordringer for Danmark

Den folkeretlige regulering af cyberdomænet er af væsentlig interesse for dansk økonomisk vækst og velfærd, for integriteten af danske institutioner og for Danmarks sikkerhed. Det Juridiske Fakultet og Center for Militære Studier, Københavns Universitet, indbyder derfor i samarbejde med Det Udenrigspolitiske Nævn til en konference for at debattere – og skabe opmærksomhed om udviklingen inden for – folkeretten i cyberspace med særligt fokus på danske udfordringer og muligheder.

Program:

14.00-14.05: Velkommen: Martin Lidegaard, formand for Det Udenrigspolitiske Nævn

14.05-14.30: Keynote: ‘Do Low-Intensity Cyber Operations Violate State Sovereignty?’, Kevin Jon Heller, professor, Center for Militære Studier. På engelsk med simultantolkning til dansk

14.30-15.40: Paneldebat om den folkeretlige regulering af cyberdomænet og aktuelle udfordringer set fra et dansk perspektiv. Panelet vil behandle den overordnede ramme for den folkeretlige regulering af cyberdomænet med fokus på følgende spørgsmål:

-Hvad er Danmarks sikkerhedspolitiske kerneinteresser i forhold til cyberdomænet?

-Hvorfor er det så vanskeligt at regulere cyberdomænet folkeretligt, og hvilke strategiske overvejelser bør danske beslutningstagere gøre sig i relation til de igangværende internationale processer, herunder United Nations Group of Governmental Experts (GGE) og Open-Ended Working Group on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security (OEWG)?

-Hvilken rolle spiller nationale udmeldinger om ”folkeretten i cyberspace” fra enkeltstater, herunder fra Danmarks nære allierede Estland, Frankrig, Holland, Finland og Norge? Bør Danmark følge trop med en dansk udmelding? Og hvilke synspunkter/løsningsmodeller bør Danmark i så fald fremme i forhold til specifikke juridiske spørgsmål?

Paneldeltagere:
Cornelius Wiesener, postdoc, Det Juridiske Fakultet
Tobias Liebetrau, postdoc, Dansk Institut for Internationale Studier
Astrid Kjeldgaard-Pedersen, professor mso, Det Juridiske Fakultet
Moderator: Marc Schack, adjunkt, Forsvarsakademiet

15.40-15.45: Afrunding: Michael Aastrup Jensen, næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn

15.45-16.45: Reception

Tilmelding:

Tilmeld dig senest mandag den 25. oktober 2023. [DER ER LUKKET FOR TILMELDING]