Naturalizing Violence: Law of Nations in the Origins of American Law

Forelæsning ved Professor Paul W. Kahn (Yale), en af USA's fremmeste politiske tænkere.

Paul W. Kahn

Professor Kahn undersøger folkerettens betydning i den tidlige amerikanske politiske kultur. Han viser, at det er respekten for folkeretten, der gennem retlige institutioner som slaveri og ejendomsret gør vold og herredømme til et centralt element i USA's forfatning.

Paul W. Kahn er Robert W. Winner-professor i "Law and the Humanities" og leder af the Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights ved Yale Law School. Hans forskning omfatter bl.a. forfatningsret, folkeretsteori, kulturteori samt filosofi. Et særligt fokus gælder spørgsmålet om betydningen af politisk teologi i den amerikanske politiske kultur.

Blandt hans mange bøger kan nævnes The Reign of Law: Marbury v. Madison and the Construction of America (1997); Putting Liberalism in its Place (2004); Out of Eden: Adam and Eve and the Problem of Evi (2006); Sacred Violence: Torture, Terror, Sovereignty (2008); and Political Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty (2011).

Arrangementet præsenteres i samarbejde mellem Centre for International Law and Justice (KU), Center for Amerikanske studier (SDU) og Center for Militære Studier (KU)

Tid: Fredag den 10. maj 2013 kl. 14.15 til 16.00

Sted: Lokale 313, Bispetorvsannekset, Bispetorvet 1-3, 1167 København K

Tilmelding: 
Deltagelse er gratis. Tilmeldingsfristen er torsdag den 9. maj 2013.