Et samarbejdende Arktis i en uforudsigelig verden

Arktisk område

Den arktiske region er karakteriseret ved konstruktivt samarbejde og en grundlæggende enighed om lavspænding. Men i hvilken retning bevæger det arktiske samarbejde sig? Hvad er Kongeriget Danmarks arktiske prioriteter, og hvad prioriterer de øvrige arktiske stater? Og hvordan sikrer vi et fortsat konstruktivt samarbejde i Arktis, herunder i Arktisk Råd, i en tid præget af uforudsigelighed i international politik?

Kom og hør Danmarks ambassadører i USA, Canada og Finland samt Kongeriget Danmarks arktiske ambassadør give deres bud på udfordringer og muligheder for det arktiske samarbejde i en geopolitisk kontekst. Seminaret arrangeres af Center for Militære Studier i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Vært og moderator: Centerleder Henrik Ø. Breitenbauch, Center for Militære Studier. Moderator: Adjunkt Jon Rahbek-Clemmensen, Institut for Statskundskab, SDU.

Tilmelding her senest mandag d. 21. august.