Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Hvordan går det med udenrigspolitikken?
Bør forsvarsforbeholdet afskaffes?
Var krigen i Afghanistan en succes?
Bliver Grønland selvstændigt?
Har Danmark behov for nye kampfly?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil forme dansk sikkerheds- og udenrigspolitik i 2014. Center for Militære Studier har spurgt de personer, som former, forstår og
fortæller om dansk udenrigspolitik om, hvad deres vurdering er af disse og en række andre spørgsmål. Vi ønsker at trække på indsigter og erfaringer fra politikere, embedsmænd, officerer, meningsdannere, forskere og andre for at give et balanceret og analytisk blik på status for dansk udenrigspolitik.

Resultaterne af dette ”elitesurvey” vil blive præsenteret:

Fredag d. 10. januar 2014
15:00 - 17:30, bygning 35, lokale 35.01.06
Center for Sundhed og Samfund (indgang fra Gammeltoftsgade)

I anledning af nytåret vil seminaret blive efterfulgt af en reception, hvor vi håber, at Centrets venner vil deltage.

Tilmelding er nødvendig og sendes til mbj@ifs.ku.dk senest onsdag d. 8. januar kl. 12:00.

***

Program:

15:00-16:00: Præsentation af hovedkonklusioner af CMS Survey 2014, v. professor MSO Mikkel Vedby Rasmussen

16:00-17:30: Diskussion og reception

17:30: Afslutning

***

Klik her for at se plakaten for seminaret.

Klik her for at se et kort, der viser, hvor seminaret afholdes.