Forsvarspolitisk debat på Bornholm

Center for Militære Studier (CMS) deltager igen år i Folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni 2012. Med henblik på at udveksle og udvikle nye idéer om fremtidens danske forsvar afholdes tre sessioner om udfordringer og muligheder for forsvaret:

Torsdag d. 14 juni
16.30-17.30:   Skal vi bombe eller bygge brønde? Danmarks indsats i konfliktområder

Fredag d. 15 juni 
10.00-11.00:   Skal Danmark deltage i en krig mod Iran? Værdier eller interesser –                      ny dansk sikkerhedspolitik?
16.00-16.45:   Kaserner eller kampfly? Er der penge nok til alt i dansk forsvar?  

Sessionerne vil bestå af en række korte oplæg af ca. 5-10 min. varighed, der danner grundlaget for den videre debat med deltagerne. Restaurant Sommer (Havnegade 19, 3770 Allinge) vil udgøre de fysiske rammer for alle centrets sessioner.

Mød bl.a.:
- Forsvarsordfører Lene Espersen, Det Konservative Folkeparti
- Generalmajor Kurt Mosgaard, Forsvarskommandoen
- Vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening
- Formand for Udenrigspolitisk Nævn Jeppe Kofod, Socialdemokraterne
- Forsvarsordfører Zenia Stampe, Radikale Venstre
- EU-ordfører Lykke Friis, Venstre
- Generalsekretær Troels Frøling, Atlantsammenslutningen
- Formand Flemming Vinther, Hærens Konstabel- og Korporalforening
- Udenrigspolitisk ordfører, Søren Espersen 
- Forsvarsordfører Troels Lund Poulsen, Venstre
- Forsvarsordfører Nikolaj Villumsen samt
- Forskere fra CMS