CMS-Seminar: Kvanteteknologi – militære og sikkerhedspolitiske perspektiver

Kvanteteknologi kan potentielt markant forøge militær slagkraft på tværs af operative domæner. Derfor er området blevet et parameter i den globale stormagtskonkurrence. Til dette CMS-seminar diskuterer vi den aktuelle udvikling af kvanteteknologien samt de militære og sikkerhedspolitiske implikationer. Hvordan skal Danmark fx positionere sig som småstatsaktør? Hvordan skabes de bedste betingelser for militærteknologisk innovation? Og hvordan sørger vi for at komplicerede teknologier og videnskab rodfæster sig militært i spændet mellem kultur, organisation og doktrin?

 

Tid: Fredag d. 9. februar 2024, kl. 9:30-12.30

Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, 1123 København K, Auditorium 1

Tilmeld dig her, senest onsdag d. 7. februar [DER ER LUKKET FOR TILMELDING]