CMS afholder sommerskole for dansk forsvarspolitik og strategiske studier

Indhold

Studerende med interesse for sikkerheds- og forsvarspolitik får mulighed for at fordybe sig i strategisk analyse på sommerskolen i dansk forsvarspolitik og strategiske studier.

Sommerskolen vil danne rammen om et fagligt fællesskab, hvor de studerende kan skabe netværk med andre med en interesse for militærstrategiske problemstillinger.

Deltagerne i sommerskolen vil få en unik mulighed for at tilegne sig viden om det danske forsvar og de vilkår, som forsvaret opererer under i f.eks. Afghanistan. De studerende vil møde forsvarets ansatte på alle niveauer, såvel som tilegne sig konkret viden om forsvaret og om klassisk såvel som den nyeste strategiske teori.

Hvad kan sommerskolen bruges til?

De studerende vil tilegne sig konkret viden om forsvaret og om klassisk såvel som den nyeste strategiske teori.

Sommerskolen vil give de studerende færdigheder i at opstille strategiske analyser baseret på teorier om, hvordan man anvender militærstrategi i et risikosamfund.

De studerende vil udvikle færdigheder til at udarbejde notater og policy-anbefalinger baseret på en teoretisk-funderet analyse af konkrete strategiske problemstillinger. Denne færdighed i strategisk analyse vil kunne anvendes på en række andre områder end det militære.

Sommerskolen vil give de studerende kompetencer til at selvstændigt at igangsætte og gennemføre strategiske analyser og komme med konkrete anbefalinger til at løse militærstrategiske problemstillinger.

De studerende vil tilegne sig en videregående viden og forståelse af dansk forsvars organisation og virke.