Boglancering: Danmark i Krig

Danmark har siden 2001 deltaget i mange, ofte langvarige og omkostningsfulde militære operationer. Krig er blevet en normal del af udenrigspolitikken. Man kan endda beskrive den som militær aktivisme.

I anledning af udgivelsen af ”Danmark i krig: demokrati, politik og strategi i den militære aktivisme” af Kristian Søby Kristensen (red.) inviterer Center for Militære Studier til en paneldebat hvor bidragydere fra bogen vil diskutere de udfordringer der knytter sig til den militære aktivisme og den øgede brug af militær magt.

Paneldebatten efterfølges af en reception.


Program:

15:30-17:00 Paneldebat

  • Anders Wivel – udenrigspolitisk aktivisme
  • Henrik Ø Breitenbauch – den militære aktivismes strategi
  • Kristian Søby Kristensen – civil-militære relationer i krig
  • Peter Viggo Jakobsen – krigsdeltagelse og folkelig opbakning

17:00-18:00 Reception


Arrangemen
tet finder sted 18. april, kl. 15:30-18:00, lokale 2.0.63, og er åbent for alle. Tilmelding er nødvendig på jk@ifs.ku.dk senest 16. april.