Boglancering: Læren af 1864 - Krig, politik og stat i Danmark i 150 år

Fredag d. 26. september kl. 14.30 lanceres bogen Læren af 1864 - Krig, politik og stat i Danmark i 150 år på Københavns Universitet.

Krigen 1864 står som malet ind i den danske hukommelse. Det er fortællingen om et nederlag, men hvordan har dette nederlag præget Danmark siden da?

1864 fik en mening, som gik langt videre end de konkrete begivenheder, og som levede i den usynlige del af historien, som sætter rammer for fremtidige handlinger. I 150 året for krigen bliver den mere synlig i mindeudstillinger, tv-serie og andre konkrete markeringer af den store nationale begivenhed, men hvor stor en rolle spiller 1864 uden for projektørlyset?

Bogen er redigeret og skrevet af professor MSO ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen og forsker ph.d. Lars Bangert Struwe. Bogen har bidrag fra førende danske samfundsforskere og historikere: Michael Bregnsbo, Rasmus Dahlberg, Hans Mouritzen, Mikkel Runge Olesen, Ove Kaj Pedersen, og Uffe Østergård.

Lanceringen foregår i lokale 2.0.12 efterfulgt af reception på Center for Militære Studier.

Tilmelding til cdp@ifs.ku.dk senest onsdag d. 24. september kl. 12:00.