2. februar 2024

CMS-forsker Cornelia Baciu udgiver ny artikel i European Journal of International Security

CMS-forsker Cornelia Baciu er sammen med Professor Anders Wivel medforfatter til en ny artikel I European Journal of International Security med titlen: “Junior allies in wars of choice: Party politics and role conceptions in Danish and Romanian decisions on the Iraq War”.

I artiklen reflekterer Anders Wiwel og Cornelia Baciu over, hvordan og hvornår partipolitik har betydning for nye allieredes beslutning om at engagere sig i multinationale militære operationer. Forfatterne udvikler her en ny rolleteoretisk model for partipolitik og multinationale militæroperationer og argumenterer for, at begrundelsen for militær handling er defineret i en konkurrence mellem politiske partier med forventninger om, hvad der udgør statens rette formål. Ved at analysere den politiske debat i Danmark og Rumænien forud for invasionen af Irak i 2003, forklarer forfatterne, at materiel og ontologisk usikkerhed begrænser det politiske rum for anfægtelse og debat. Derudover skriver de, at juniorallierede også har en tendens til at fokusere på rollekrav om ”gode stater” og ”gode allierede” frem for formålet med den militære operation.

Læs hele artiklen her

Emner