Videresend til en ven

Utilising Local Capacities

Øget aktivitet i Arktis i løbet af det seneste årti har ført til spørgsmål og bekymring om den manglende evne til at håndtere potentielle kriser. Det hænger sammen med begrænsede of-fentlige investeringer. Maritime regioner har fået særlig opmærksomhed pga. frygt for olie-spild og synkende krydstogtskibe. Hændelser fjernt fra kysten er mere udfordrende end land-baseret miljøbeskyttelse og eftersøgning og redning. Foruden ophedede diskussioner om 2016-rejsen med krydstogtskibet Crystal Serenity1 og potentialet for olie- og gasudvinding mod nord, så er antallet af maritime krisesituationer i mindre skala i arktisk farvand stigende.

Der er blevet stillet krav til nationale myndigheder om at foretage investeringer med henblik på at kunne opretholde de relativt dyre arktiske kapaciteter, herunder krydsvagtfartøjer, lang-trækkende helikoptere og udstyr til at imødegå olieudslip. En ofte overset dimension er imid-lertid de lokale resurser, som allerede findes i arktiske samfund. Denne rapport påpeger, at en mere effektiv udnyttelse af lokale resurser kan reducere omkostninger og redde liv. Spørgsmålet er dog, hvilke typer af resurser der findes i arktiske samfund, og hvordan de na-tionale myndigheder vil kunne udnytte dem yderligere. Svarene herpå hænger også sammen med, hvordan vi konceptualiserer og forstår de forskellige niveauer i arktisk beredskab – ni-veauer, som er afhængige af hinanden.