Kampfly - CMS Personer – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Kampfly - CMS Personer

CMS og kampfly

På Center for Militære Studier er der flere personer med viden om kampfly på forskellige måder. Herunder:

Person Emneord Publikationer

Centerleder
Henrik Ø. Breitenbauch

Danmarks behov for kampfly. Kampfly og moderne krig.
Danske kampflys opgaver. Anskaffelsesprocessen. Økonomien. Internationalt indkøbssamarbejde. 

Get it together (2013)

Århundredets våbenhandel (2008)

Danmarks behov for kampfly (2007)

Seniorforsker
Gary Schaub (kun engelsk)

Kampfly og moderne krig. Danske kampflys opgaver. Udviklingen af kampfly. Internationalt operativt samarbejde. Internationalt indkøbssamarbejde.

Learning from the F-16 (2015)

The Transformation of European Airpower (2014)

Long Time Coming: Developing and Integrating UAVs … (2014)

Unmanned and Unarmed: On the Future use of Unmanned Aerial Systems in the Danish Armed Forces (2013)

Get it together (2013)
Vicecenterleder Kristian Søby Kristensen Kampfly og NATO. Styrkemål. Internationalt samarbejde. Internationalt indkøbssamarbejde.

The Transformation of European Airpower (2014)

Long Time Coming: Developing and Integrating UAVs … (2014)

Get it together (2013)

Om fremtidig brug af ubemandede fly i det danske forsvar (2013)

Militæranalytiker
Mark Winther

Kampfly og militære operationer. Kampfly og moderne krig. Kampfly og landmilitære operationer.
Militæranalytiker Hans Peter Michaelsen Kampfly og militære operationer. Kampfly og moderne krig. Kampfly som overvågningsplatforme. Teknologien i kampfly. Kampflys kommunikationsmuligheder.