Eksterne publikationer fra DIMS

Eksterne publikationer 2008

Breitenbauch, Henrik Ø. "Krigen på hjemmefronten: Danmark bør have en national sikkerhedsstrategi" Nyhedsmagasinet Ræson, 1, 90-91, maj 2008.

Breitenbauch, Henrik Ø. Cartesian Limbo. A Formal Approach to the Study of Social Sciences: International Relations in France, PhD dissertation, Department of Political Science, University of Copenhagen, 2008.

Henriksen, Anders. "Militærkommissioner i amerikansk retshistorie" festskrift til Jørn Vestergaard, Jurist og Økonomforbundets Forlag (2008).

Henriksen, Anders. 'United States v. Salim Ahmed Hamdan', EU-ret & Menneskeret, nr. 4/ 2008.

Henriksen, Anders. 'Menneskerettighedsdomstolen i krig', bidrag til Antologi om Menneskerettighedsdomstolen. Publikation vinteren 2008/09.

Rasmussen, Mikkel Vedby, 'Afghanistan and the Boomerang Effect' pp. 17-21, in Cheryl Benard, Ole Kværnø, Peter Dahl Thruelsen, Kristen Cordell (eds.), Afghanistan: State and Society, great Power Politics and the Way Ahead (Washington DC: RAND, 2008).

Rasmussen, Mikkel Vedby, 'Den sidste turist i Europa. integration og sikkerhed i en globaliseret verden, pp. 7-10, i EU som sikkerhedspolitisk aktør (København. den danske Europabevægelse, 2008).

Struwe, Lars Bangert: Anmeldelse af A Companion to Eighteenth- Century Europe. Edited by Peter H. Wilson. Blackwell Publishing. 2008. s 592 i Historie. Udkommer 2008.

Tjalve, Vibeke Schou. Realist Strategies of Republican Peace: Niebuhr, Morgenthau and the Politics  of Patriotism as Dissent. New York: Palgrave.

Tjalve, Vibeke Schou. 'Hans J . Morgenthau'. Indleveret endeligt bidrag til antologien Samfundstænkere. København: Gyldendal. (udkommer sidst på året).

Tjalve, Vibeke Schou. ' Stadig multilateralisme, American Style?' i Internasjonal Politikk, udkommer oktober 2008.

Tjalve, Vibeke Schou & Karen Lund Petersen, 'Governing Virtue: Counterterrorism and the Politics of Patriotism'. Indsendt til review hos European Journal of International Relations.

Avisartikler m.v. 2008

Henriksen, Anders, debatindlæg i Politiken, 7 november 2008.

Kristensen, Kristian Søby, ”Obama: nye håb – nye krav til NATO’, Kommentar i Politiken 7. november.

Irani, Nadeem. ”Pakistan – en eksplosiv cocktail”. Berlingske Tidende, 21/02-2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’9/11’, Berlingske Tidende, 11. september, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’Farlig Face’, Berlingske Tidende, 17. august, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby ”Kronik: Succeskriterium: Politikerne i krig i Afghanistan”. Berlingske Tidende 7. juli, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby ” Analyse: Aktivisme. Javel, men hvor er så strategien?” Politiken, 7. juni, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby. ”Kronik: Flammen og Citronen i Helmand”. Berlingske Tidende, 12/04-2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby. ”Analyse: Taktik. NATO-styrker med sovjetmentalitet?” Politiken, 22.01.2008.

Struwe, Lars Bangert. ”Pirater skal bekæmpes på land” Kronik, Berlingske Tidende 14.09.2008.

Tjalve, Vibeke Schou & Anders Henriksen. ”Vi går i krig og tier om sikkerheden”, Forsiden Politiken Debat, Lørdag d. 15. marts.

Tjalve, Vibeke Schou. ”Hold tvivlen ved lige: Niebuhr og den amerikanske valgkamp”, Weekendavisen, fredag d. 25. april.

Foredrag o.lign. 2008

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Hvad er policyforskning?”, oplæg ved besøg af Statskundskab Alumni, DIMS, 01/04/08.

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Danmarks behov for kampfly”, foredrag ved Censecs generalforsamling, Karup Lufthavn, 17/04/08.

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Fra Algiers til Sangin. Oprørsbekæmpelsens udfordringer med udgangspunkt i filmen Battle of Algiers”, foredrag til Forskningens døgn, 25/04/08.

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Kompas og kontrakt: For en dansk sikkerhedsstrategi”, foredrag til seminar om behovet for en dansk sikkerhedsstrategi (i anledning af udgivelsen af rapporten med samme titel), DIMS, 05/05/08.

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Den gode verden frem mod år 2100 og Søværnet”, gæsteforelæsning ved Søværnets Taktiske Seminar, Flådestation Frederikshavn, 25/01/08.

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Strategy Formulation. An introduction to Making and Thinking about Strategy”, gæsteforelæsning på Baltic Defence College, Tartu, Estland, 07/05/08.

Henriksen, Anders, Collateral Damage, præsentation på Flyvevåbnets Officersskole, torsdag
d. 3. januar.

Henriksen, Anders, Collateral Damage, Command Briefing for Forsvarschefen og forsvarets øvrige ledelse, fredag d. 22. februar.

Henriksen, Anders & Tjalve, Vibeke Schou, oplæg om konklusioner fra DIMS rapport om
sikkerhedspolitik og Folketinget for medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, mandag d. 25.
februar. 

Henriksen, Anders, undervisning for forsvarets auditører (tre timer om international terrorbekæmpelse og folkeretten), fredag d. 23. maj.

Henriksen, Anders, præsentation på Europahøjskolen, Kalø, om sikkerhedspolitik og parlamentariske udfordringer, søndag d. 8. juni.

Henriksen, Anders, oplæg på Skandinavisk Forum på Rønne Kaserne, Bornholm, om Krig og Etik, mandag den 16. juni.

Henriksen, Anders, Foredrag hos Hjemmeværnet i Nyborg, 13. august.

Henriksen, Anders, Foredrag om private militære firmaer, Syddansk Universitet, 22. august.

Henriksen, Anders, Oplæg om krigen mod terror på International Lawyers Association, København, 8. oktober.

Henriksen, Anders, Introduktion og ordstyrer ved DIMS konference om LAWFARE, 6. november.

Henriksen, Anders, Oplæg og paneldeltager ved CPH DOX filmfestival. Filmen ’Standing Operating Procedure’, 10. november.

Henriksen, Anders, Foredrag om private militære firmaer hos PA Consult, 18. november.

Henriksen, Anders, Foredrag om private militære firmaer hos Udenrigsministeriet, 19. november.

Henriksen, Anders, Foredrag og paneldeltager på FAK med politikere om Folketinget og Strategisk Debat, 24. november.

Henriksen, Anders, Foredrag om private militære firmaer på FAK seminar, 25. november.

Kristensen, Kristian Søby, Briefing ’NATO’s fremtid og udfordringer’, for Forsvarsministeriets 7.kontor, 27. oktober.

Rasmussen Mikkel Vedby, Forsvarskommissionens steder, foredrag ved DIMS seminar, Hvad laver en forsvarskommission?, 7. januar 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby og Henrik Ø. Breitenbauch, foretræde for forsvarsudvalget, 17. januar, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, foredrag ved AirPower Seminar, Luftkrigsskolen, Trondheim, 5-7 februar, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Forsvarskommission, Søværnets Officerskole, marts, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, How Iraq was Lost: The Risk Society at War, foredag på London School of Economics and Political Science, 21. februar, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Globalisation: The Strategic Consequences, NATO Defence College, Rom, 11. marts, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, foredrag for SF’s internationale udvalg, 27. marts, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, foredrag for forsvarspolitisk udvalg i det radikale venstre, 29. april, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Watching the Enemy, Seeing Yourself, foredrag ved seminar om Clint Eastwoods Flags of Our Fathers og Letters of Iwo Jima, SDU, 5. maj, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby Det gode phd-forsvar, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 22. maj, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Militæret som politikkens instrument – før, nu og i fremtiden, FLOS, 14. August, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Dansk Europa Politik, CBS, 26. August, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Russian Foreign Policy, Danske Bank, København og Stokholm, 17.-18. September 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby (m. Kristian Søby Kristensen), Dansk forsvar, ved personale seminar for 7. Kontor, Forsvarsministeriet, 27. Oktober 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, The Moral Hazard of Victory, University of St Andrews, St Andrews, Skotland, 30. Oktober, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Danske perspektiver på nordisk samarbejde, FSS, Oslo, 13 November 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Dansk forsvar i fremtiden, Søløjtnantsselskabet, København, 18. November, 2008.

Rasmussen, Mikkel Vedby, ordstyrer, samt indlæg, v. DIMS’ konference Danish Defence in An Uncertain World, 1. December 2008. 

Struwe, Lars Bangert: Foredraget ” Ruslands historie i dansk perspektiv” på HPRD´s Sikkerhedspolitiske seminar om Rusland den 3. oktober.

Struwe, Lars Bangert Foredraget ”Piratjagt fra Cæsar til Absalon” på Aabenraa Søfarts Museum den 16. oktober.

Tjalve, Vibeke Schou. ’American Anti-Europeanism’. Præsentation ved konferencen ’TransAtlantic Perceptions’, CBS, 20. februar.

Tjalve, Vibeke Schou & Anders Henriksen. ’Folketinget og Sikkerhedspolitikken’. Oplæg for Udenrigspolitisk Nævn, 25. februar.

Tjalve, Vibeke Schou. ’Amerikansk Sikkerhedspolitik efter det næste præsidentvalg’. Foredrag for SF’s Internationale Udvalg. 27. februar.

Tjalve, Vibeke Schou. ’USA som Imperium’. Foredrag for folkeuniversitetet i Århus, 3. april.

Tjalve, Vibeke Schou. ’Krig, politik og patriotisme på amerikansk’. Foredrag på Krogerup Højskole, 24. april.

Tjalve, Vibeke Schou. ’Folketinget og Sikkerhedspolitikken’. Foredrag på Søværnets Officersskole, 29. april.
 
Tjalve, Vibeke Schou. ’Mod en demokratisk og strategisk dansk sikkerhedspolitik’, oplæg ved Folk og Forsvars konference ’En dansk sikkerhedsstrategi’, 17. maj, Christiansborg.

Tjalve, Vibeke Schou, ’Sikkerhedspolitikken og den parlamentariske praksis’. Oplæg for ’Globaliseringsgruppen’ i Udenrigsministeriet, 16. juni
 

Eksterne publikationer 2007

Breitenbauch, Henrik Ø. ”En Sverigesering af Indien? Geopolitiske refleksioner over det amerikansk-indiske Joint Statement”, Militært Tidsskrift, 2007. Intet peer review.

Linnet, Poul Martin, Dansk samtænkning i Irak - fra strategisk til taktisk niveau, Folk og Forsvar antologi, forventet december 2007, 10, intet peer review.

Henriksen, Anders: ’Vejen må den rigtige beslutning i krig standser ikke altid ved juraen’ i Temanummer om ’Krigens Etik’, Militært Tidsskrift 2007 nr. 3.

Rasmussen, Mikkel Vedby, The Risk Society at War (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

Rasmussen, Mikkel Vedby, ’Hvad for en dims er Dansk Institut for Militære Studier?’, Militært Tidsskrift årg.136, nr. 2.

Rasmussen, Mikkel Vedby, ‘Afghanistan and the Boomerang Effect’, Afghanistan: State and Society, Great Power Politics and the Way Ahead, Conference Proceedings from RAND and Royal Danish Defence College Conference, 15-16 June 2007, under udgivelse.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Becoming a Global Security Operator: The Fragility of Peace and Norway’s Security Interests in a Globalised World, Paper for the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, May 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Why Globalisation Matters to NATO, Globalisa-tion and its Discontents, Scope Paper for NATO Defence College seminar on Transatlantic Relations and 21st Century Radical Novelties, May, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’Globalisering og terrorisme’, i Mikkel Thorup og Morten Brænder (red.), Antiterrorismens idehistorie (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2007). Under udgivelse.

Rasmussen, Mikkel Vedby, The Virtue of the Soldier in Risk Society, paper presented at the ECPR conference, Turin, 12-14 September, 2007.

Ringsmose, Jens & Peter Dahl Thruelsen. ”På vej mod en ’afghanisering’ af konflikten i Afghanistan”, Udenrigs, nr. 2, 2007.

Ringsmose, Jens. ”Er de klassiske oprørsbekæmpelsesdoktriner anvendelige i Irak?”, DIIS Brief marts 2007. Intet peer review.

Ringsmose, Jens. ”Dansk Folkeparti – født i flammer”, Økonomi og Politik, nr. 1, 2007. Intet peer review, s. 64-72.

Ringsmose, Jens. ”Dansk forsvarspolitik mellem alliancehensyn og indenrigspolitik”, Rubicon, nr. 2, 2007. Intet peer review.

Ringsmose, Jens. ”Oprørskampens indre dynamik – fokus på Irak”, DIIS Report 2007:5. Peer Review.

Tjalve, Vibeke Schou (2006): ’Hans Joachim Morgenthau og Reinhold Niebuhr: Klassisk realisme som politisk strategi’ i Carsten Bagge Laustsen & Jesper Myrup (Ed.), Magtens Tænkere: Politisk tænkning fra Machiavelli til Honneth. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Kom først primo 2007.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): ’Forord’ i Temanummer om ’Krigens Etik’, Militært Tidsskrift 2007 nr. 3.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): ’Kan et moralsk dilemma formidles? Om mindesmærker, tvivl og krig’ i Temanummer om ’Krigens Etik’, Militært Tidsskrift 2007 nr. 3.

Tjalve, Vibeke Schou (2008): Realist Strategies of Republican Peace: Morgenthau, Niebuhr and the Politics of Patriotism as Dissent. New York: Palgrave. (Udkommer tidligt 2008). 

Tjalve, Vibeke Schou (2008): ’Pragmatism and Early Realism’. Bogkapitel i Elisabetta Brighi & Paul Bauer (2008): Pragmatism and International Relations. Oxford: Oxford University Press. (Udkommer tidligt 2008).

Tjalve, Vibeke Schou (2008): ’Hans J. Morgenthau’. Bogkapitel i Mogens Hansen (ed.) (2008): 50 Samfundstænkere. Gyldendal. (udkommer 2008).

Avisartikler 2007

Breitenbauch, Henrik Ø. ”Tropper: demokratisk skindebat i USA’, Politiken, fredag den 16/2, 2007, s. 8.

Breitenbauch, Henrik Ø. ’Foghs farlige idealisme i Afghanistan’, kronik, Berlingske Tidende, torsdag 14/6 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Og Mikkel Vedby Rasmussen. ”Hvordan måler man sejr i Afghanistan?”, Berlingske Tidende, 29/10 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Eksplosivt. Varmere vejr kan skabe klimakrige Politiken, 20.03.07

Rasmussen, Mikkel Vedby, Dolkestøds-legender Berlingske Tidende, 19.04.07

Rasmussen, Mikkel Vedby, Fejlskud. Det ubesmittede våben findes ikke Politiken, 18.08.07

Rasmussen, Mikkel Vedby, Biiip – sikkerhedskontrollen er gået amok (Kronik) Berlingske Tidende, 13.04.07.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Dolkestøds-legender Berlingske Tidende, 19.04.07.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Flere våben, tak! Berlingske Tidende, 21.06.07.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Bomb os! Berlingske Tidende, 08.03.07.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’Ser Bush Realiteterne i øjnene, Berlingske Tidende, torsdag 8. februar, 2007, s. 21.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’Stjernekrig. I Kina skyder de satellitter ned’, Politiken, onsdag 24. januar, 2007, s. 8.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’Out of Africa’, Berlingske Tidende, torsdag 11. januar, 2007, s. 23.

Rasmussen, Mikkel Vedby ’Ser Bush Realiteterne i øjnene, Berlingske Tidende, torsdag 8. februar, 2007, s. 21.

Ringsmose, Jens. ”NATO anno 2015: ”Out of area” og ”out of business”?, Venstres Ungdoms Månedsblad, november 2007.

Ringsmose, Jens. Kommentar, Berlingskepanelet, Berlingske Tidende, 18. september, 2007.

Ringsmose, Jens. ”Hvor er de gode Irak-historier?”, Nyhedsavisen, 28. august, 2007, s. 21.

Ringsmose, Jens. ”Boys will be boys”, Weekendavisen, 10. august, 2007.

Ringsmose, Jens. ”Når David slår Goliat”, Nyhedsavisen, 3. juli, 2007, s. 32.

Ringsmose, Jens & Vibeke Schou Tjalve. ”Hvem vil være med?”, Weekendavisen, 15. juni, 2007.

Ringsmose, Jens. ”Heltene fra Musa Qala”, Nyhedsavisen, 6. juni, 2007, s. 26.

Ringsmose, Jens. ”Har Folketinget det rette mod?”, Nyhedsavisen, 8. maj, 2007, s. 24.

Ringsmose, Jens & Peter Dahl Thruelsen. ”Dannebrog. Koncentrér styrkerne i Afghanistan”, Politiken, 7. maj, 2007, s. 6.

Ringsmose, Jens. ”Lavintensivt. Velkommen til den uendelige krig”, Politiken, 27. april, s. 8.

Ringsmose, Jens. ”Nye krav til Vestens soldater i det 21. århundrede”, Nyhedsavisen, 10. marts, 2007, s. 33.

Ringsmose, Jens. ”Godt nyt fra Irak”, Nyhedsavisen, tirsdag den 13. marts, 2007, s. 19.

Ringsmose, Jens & Vibeke Schou Tjalve. ”Kampen om hjerterne”, Weekendavisen, fredag den 2. marts, 2007.

Ringsmose, Jens, forsker, ”Afrika er Bush’s gode eftermæle”, Nyhedsavisen, 16. januar, 2007 s. 25.

Ringsmose, Jens, forsker & Peter Dahl Thruelsen, ”Afghanistan – det glemte nationsbygningsprojekt”, Kronik, Information, 23. januar, 2007, s. 18-19.

Ringsmose, Jens, ”Det symbolske forsvars dage er forbi”, Nyhedsavisen, 13. januar, 2007, s. 19.

Tjalve, Vibeke Schou & Jens Ringsmose. ”Hvem vil være med?”, Weeken-davisen, 15. juni, 2007.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): ’Kamp. Danske soldater skal først for alvor i krig nu’, Politiken, Mandag d. 25. februar, s. 6

Tjalve, Vibeke Schou & Jens Ringsmose (2007): ’Kampen om hjerterne’, Weekendavisen, 2. marts.

Tjalve, Vibeke Schou & Jens Ringsmose (2007): ’Hvem vil være med?’, Weekendavisen, 15. juni.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): De Villiges Koalitioner, udenrigspolitisk analyse’, Information,  28. september.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): ’Svær balance mellem NATO, FN, og EU’, Kronik i Berlingske Tidende, 7. september.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): ’Til Minde Om’, Weekendavisen, 

Foredrag af DIMS personale 2007

Breitenbauch, Henrik Ø. Oplæg, Ordstyrer, DIMS Seminar om Menneskerettigheder i fredsstøttende operationer, 8. januar 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Memes: Innovation for CIVMIL, CPA policy development seminar, National Defense University og den danske ambassade i Washington, 25. maj 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Politiske krige og fremtidens forsvar, Forsvarets Dag på Kronborg, 2. september 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Globalization and Security, NATO Defense Col-lege, Rom, 10. september 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Samtænkning 2.0, Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets møde om benchmarks for Afghanistan, Udenrigsministe-riet, 16. september 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Hvad for en DIMS?, Reserveofficersforeningen, Flyvestation Skalstrup, 29. september 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø. Mod et globalt OECD: Globalisering og fremtidens sikkerhedsdagsorden, Reserveofficersforeningen, Flyvestation Skalstrup, 29. september 2007.

Breitenbauch, Henrik Ø og Mikkel Vedby Rasmussen. Præsentation af kampflyrapport for forsvarsattachérne, 2. oktober 2007.

Buhl, Kenneth Ø. Et militært perspektiv på menneskerettigheder i fredsstøttende operationer, DIMS seminar om menneskerettigheder i fredsstøttende operationer, 8. januar 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Danmarks behov for kampfly, Det Radikale Venstres konference, 30. november, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Risk Society and Black Hawk Down, Syddansk Universitet, 27. november, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Danish Pespectives, Finish National Defence University seminar, 15.-16. November.

Rasmussen, Mikkel Vedby, MØV og INTOPS, personaleseminar, Sikkerhedspolitisk kontor, Udenrigsministeriet, 1. november, 2007

Rasmussen, Mikkel Vedby, Afghanistan, den radikale folketingsgruppe, 10. oktober, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Dansk forsvar efter Irak, faglig dag ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 10. oktober, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, præsentation af DIMS på DIIS, 2. oktober, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby and Henrik Ø. Breitenbauch, præsentation af kampfly rapport, 1. oktober, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, ‘Afghanistan and the Boomerang Effect’, Afghanistan: State and Society, Great Power Politics and the Way Ahead, Conference Proceedings from RAND and Royal Danish Defence College Conference, 15-16 June 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Sikkerhedspolitik og klima, Climate Change and Foreign Policy Seminar, Udenrigsministeriet, 23. maj, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, indlæg ved Risk Seminar på DIMS, 21. maj, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Karikaturkrisen, Folkeuniversitetet i København, 24. april, 2007.

Rasmussen, Mikkel Vedby, Globalisation – the strategic consequences, NATO Defence College, Rome, 14 March, 2007.

Ringsmose, Jens. Mobiliseringsforsvar og forsvarsforlig – dansk forsvarspolitik under Den Kolde Krig, Syddansk Universitet, Odense, 30. januar 2007.

Ringsmose, Jens. Irak-krigen og det klassiske oprør, Den Norske Ambassade, København, 9. februar 2007.

Ringsmose, Jens. Er Irak tabt? De strategiske udfordringer, DIMS, seminar om Irak-krigen og den danske indsats, 19. februar 2007.

Ringsmose, Jens. Danish Security and Defence Policy 1945 – 2007: From Security Consumer to Security Provider, DIMS, Oplæg for internationale studerende fra DIS, 14. marts 2007.

Ringsmose, Jens. Towards an ’afghanistanization’ of the war in Afghanistan?, DIMS, seminar om Afghanistan, 22. maj 2007.

Ringsmose, Jens. Relationerne mellem NATO, forsvarets ledelse og politi-kerne i forbindelse med indgåelsen af aftaler om forsvarets budgetter, Forelæsning i forbindelse med Ph.d.-forsvar, Syddansk Universitet, Odense, 14. juni 2007.

Ringsmose, Jens. Oprørs- og guerillakrig, Forelæsning på Stabskursus, Oslo, den 1. oktober, 2007.

Ringsmose, Jens. Dansk Alliancepolitik: 1949-2007, oplæg på Søllerød Kro for Rotary forening

Tjalve, Vibeke Schou (2007): USA som Imperium?, Foredrag torsdag d. 22. marts. Århus Universitet.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): USA og Europa i parterapi. Dagens gæst i radioprogrammet Agenda, P1, lørdag d. 24. marts kl. 18.00. (1 time) 

Tjalve, Vibeke Schou (2007): Rudy Giuliani. Dagens gæst i radioprogrammet ’Esmans Time’, P1, torsdag d. 22. marts kl. 10.00. (1,5 time)

Tjalve, Vibeke Schou (2007): Amerikansk Grand Strategy, 24. april, FAK.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): John Wayne, Frontier Myten og Amerikansk Sikkerhedspolitik. Dagens gæst i radioprogrammet ’Esmanns Time’, P1, 24. maj kl. 10. (1,5 time)

Tjalve, Vibeke Schou (2007): Transatlantic Misunderstandings. Opponent på Professor Richard Pells, DIMS 31. maj.

Tjalve, Vibeke Schou. Hvad for en Dims er Dims? Oplæg for danske forsvarsattacheer på Forsvarsakademiet, Holmen. 23. august.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): Krig, Medier, og Offentlighed. Foredrag v. Institut for Strategis konference om Informationsoperationer, 10. oktober.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): Neokonservatisme, Patriotisme, og Amerikansk Sikkerhedspolitik efter 11. September. Foredrag v. Syddansk Universitet, 6. november.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): USA som Imperium? Foredrag v. Århus Universitet, torsdag d. 29. november.

Tjalve, Vibeke Schou (2007): Realisme og Amerikansk Sikkerhedspolitik. (præsentation af min bog). Dagens gæst i radioprogrammet ’Esmans Time’, P1, 20. december.