Jens Wenzel Kristoffersen

Jens Wenzel Kristoffersen

Militæranalytiker

Født

Stand

23. juni 1961 i Uganda, Kampala

Lever sammen med Pernilla Bengtsson.

Har fire 4 voksne børn Britt, Ann-Kristin, Vincent og Chresten

 

Militære karriere

2001

Orlogskaptajn (VUT II/L)

 

1994

Kaptajnløjtnant

 

1989

Premierløjtnant (OGU)

 

1986

Løjtnant

 

1984

Sekondløjtnant

Tjenesteforløb - nationalt

2020

Københavns Universitet, Center for Militære Studier, Militær analytiker

 

2019-2020

2015-2016

Arktisk Kommando, Projektmedarbejder

Københavns Universitet, Center for Militære Studier, Militær analytiker

 

2014-2015

Værnsfælles Forsvarskommando, Stabiliserings- og Våbenkontrolsektionen, Souschef

 

2014

Værnsfælles Forsvarskommandoen, Den International Samarbejdsprogramsektion, fungerende sektionschef

 

2011-2014

Forsvarskommandoen, Den Internationale Samarbejdsprogramsektion, Afrika

 

2008-2009

Forsvarskommandoen, Internationale Operationssektion, Maritime Operationer

 

2001-2004

Forsvarskommandoen, Materielanskaffelsessektionen, Maritime anskaffelser

 

1998-2000

Chef for Missilfartøjet GLENTEN (SF 300 – Kamprollen) samt diverse andre Missilfartøjer og samtidig Chef for Division 42, 4. Eskadre

 

1997-1998

Chef for Torpedomissilbåden RODSTEEN samt diverse andre Torpedobåde

 

1995-1996

Søværnets kampinformationsskole (AIS), Frederikshavn, Leder EW Elementet.

 

1994-1995

Den Mobile Base, 4. Eskadre, Næstkommanderende.

 

1989-1993

Torpedobådseskadren senere 4. Eskadre, Næstkommanderende Willemoes-klassen.

 

1986-1987

Marie Miljø, Miljødivision, Chef samt navigationsofficer Gunnar Seidenfaden

 

1984-1985

Inspektionskutter AGLEK, Næstkommanderende

Tjenesteforløb - internationalt

 

2016-2019

 

Military Assistant to Deputy Chief of Staff Operations,

NATO Allied Maritime Command

 

2004-2008

NATO, Joint Command Lisbon, J3 Operations, SO (OF-4) Joint Plans

 

2004-2005

NATO, Joint Command Lisbon, J4 Logistics Branch, SO (OF-3) Ops and Plans

Militære uddannelser

2000-2001

Videreuddannelsestrin II/L, Forsvarsakademiet

 

1997

NATO Maritime Advanced EW Course, England

 

1993-1994

Videreudannelsestrin I/L, samt Taktisk Divisionsofficerskursus (TDK)

 

1987-1989

Søværnets Officersskole (OGU)

 

1983-84

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole

 

2012

UN Staff Officers Course (UNSOC), Sverige

 

2012

UN Military Experts on Mission, (UNMEM), Finland

 

2006

NATO Conventional Targeting Course, Tyskland

 

2005

NATO Information Operations Course, Tyskland

 

2005

NATO Legal Advisors Course, Tyskland

 

2004

NATO Operational Joint Logistic Planning Course, Tyskland

 

2004

NATO Cooperative Support Logistics Course, Tyskland

 

2004

NATO Multinational Joint Logistics Course, Tyskland

 

2001

Weapon Systems Management Course, Tyskland

Civile uddannelser

2010-2014

 

Cand. Mag. fra Center for Afrikastudier (2014)

Professional Master fra Center for Afrikastudier (2010)

 

2003-2004

NLP Business Practitioner and Coach, Copenhagen (Diploma)

 

1979-1982

Københavns Navigationsskole, Styrmand og Skibsføreruddannelsen

Operationer

 

2007

NATO support to African Union Mission in Sudan, Military Liaison Officer, Etiopien

NATO support to Hurricane Katrina (JCL)

NATO support to Earthquake relief efforts in Pakistan (JCL)

Dekorationer

2009

Hæderstegnet for god tjeneste ved soetaten

 

2008

NATO AMIS Medal

 

2007

African Union Mission in Sudan (AMIS), Commendable Service

Udmærkelser

2001

FREDERIK VI REGLEMENT, Det Krigsvidenskabelige Selskab, Fredrik VIs Reglementudvalgs pris (2001) for speciale: "Værdier og værdibaseret ledelse i Forsvaret”.

Sprog

 

Dansk, Engelsk, Tysk

Udgivelser

2017

Centre for Military Studies (2017), “In, On or Out of the Loop”, Denmark and Autonomous Weapon systems, co-authored with Dr Gary Schaub, JR, University of Copenhagen, https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/in-on-or-out-of-the-loop/

 

2016

Centre for Military Studies (2016), “ NATO’s missilforsvar – helt enkelt, University of Copenhagen, https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/natos-missilforsvar---helt-enkelt/

 

2014

Centre for African Studies (CAS) (2014), Master Thesis, “Risk willingness in Danish Stabilisation engagements in Africa”, Accessible through the CAS library on demand. Henvendelse: casbib@teol.ku.dk

Uddannelse

Cand Mag

ID: 144722662