Evaluering af CMS

CMS er et center på Københavns Universitet, der udfører strategisk forskning og leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet med fokus på militære, forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Centret blev oprettet 1. april 2010. CMS' årlige budget er på omkring 10 millioner kroner, bevilliget i forsvarsforliget.

I 2013 blev Centrets aktiviteter evalueret af et internationalt panel af eksperter:

Dr. Søren Barlebo Rasmussen (formand),
Professor Mats Bredal,
Professor Rolf Tamnes,
EEAS-rådgiver Daniel Korski.
Konsulent på evalueringsrapporten var Pia Gundelach Jørnø.

Panelet konkluderede blandt andet, at : 

We find, overall, that the extent and quality of CMS’s work since its establishment in 2010 are impressive, all the more so given the small number of full-time research staff employed by the Centre. This holds true for the Centre’s publications as well as for its various outreach and networking activities.

We find that CMS has accomplished the two first phases with great success, i.e. the start-up phase and the phase of establishment. Now CMS is facing the third phase, the consolidation phase. The transition to this third phase entails an important shift of development which is decisive for the Centre successfully ending in the fourth and final phase as a mature, sustainable centre. We wish to underline that the development which the centre now faces requires significant support and involvement of the central stakeholders for becoming successful. 

Læs hele evalueringen her.