Maritim Sikkerhed og Udvikling i Afrika – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Militære Studier > Publikationer > Maritim Sikkerhed og U...

24. april 2016

Maritim Sikkerhed og Udvikling i Afrika

Afrika har vokseværk. Siden 1994 er det samlede afrikanske befolkningstal vokset med ca. 60 procent, og i 2014 var det over 1 mia. mennesker. Udviklingen ser ud til at fortsætte og medfører både muligheder og udfordringer. Ifølge FN vil Afrikas befolkning formentlig være fordoblet inden 2050. De afrikanske stater gør allerede nu en indsats for at håndtere det demografiske pres, men vil få svært ved at klare det alene. Denne analyse skitserer, hvordan demografien allerede i dag påvirker danske, afrikanske og internationale maritime sikkerhedspolitiske interesser i og omkring Afrika, hvordan den kan gøre det i fremtiden, og hvordan Danmark kan bidrage til at håndtere udfordringerne i den forbindelse.

Analysen og dens anbefalinger er procesorienterede. Tilsammen peger de på et policyvindue for Danmark. Som afløsning for den danske pirateristrategi har Danmark mulighed for at udnytte erfaringerne fra pirateribekæmpelsen i Østafrika til at etablere en bred samtaleplatform vedrørende maritim sikkerhed og udvikling i Afrika. Sikkerhedsudfordringerne vil være flere og forskellige, og derfor kan tænkningen og løsningerne med fordel også være det. Interessen for den danske tilgang til pirateribekæmpelse samt en toneangivende rolle blandt maritime nationer giver Danmark særlige muligheder og åbner et dansk policyvindue. 

Danmark har nu mulighed for at præge og bidrage til udviklingen af en ny international dagsorden om maritim sikkerhed og udvikling i Afrika – til fordel for både danske, afrikanske og internationale maritime interesser.

Download rapporten her